Szkoły

pomorskie

nazwa miejscowość liczba uczniów
I liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku Malbork 240
IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni Gdynia 0
Liceum COLUMBUS w Gdańsku Gdańsk 0
Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie Człuchów 128
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku Lębork 38
Technikum Nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku Gdańsk 3
Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka Człuchów 0
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni Gdynia 69
Zespół Szkół Elektryk im. Noblistów Polskich w Słupsku Słupsk 0