Działania firmy w programie

Ideą programu jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Dzień przedsiębiorczości
szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do wejścia na rynek pracy.

Państwa decyzja włączenia się w Dzień przedsiębiorczości umożliwi Waszym przyszłym partnerom w biznesie i współpracownikom odpowiedni wybór dalszej edukacji i kariery zawodowej.

To dzięki Państwa pomocy i wyrozumiałości młodzi ludzie będą mogli zweryfikować informacje o pracy na wymarzonym stanowisku. Zdobędą również wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie.

Przebieg Dnia przedsiębiorczości w firmie bądź instytucji

Wprowadzenie:

  •  uczeń zgłasza się w firmie na umówioną godzinę,
  •  przedstawiciel firmy (konsultant - opiekun ucznia) zapoznaje ucznia (grupę uczniów) z działalnością firmy,
  •  uczniowie przechodzą na umówione stanowiska pracy i pozostają pod opieką swoich indywidualnych konsultantów.

Na stanowisku pracy w ciągu 3-5 godzin konsultant:

  •  zapoznaje ucznia ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami na ten dzień itp.,
  •  rozmawia z uczniem o motywach wyboru i predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, pełnienia danej funkcji,
  •  zaprasza ucznia do współpracy, powierzając mu wykonanie prostych, określonych zadań np. wyszukanie informacji w bazie danych, Internecie lub udział w spotkaniu z klientem, sporządzenie odpowiedzi, notatki itp.

Wywiad z konsultantem:

  • uczeń zwraca się do konsultanta o potwierdzenie w Karcie ucznia pobytu w firmie,
  • uczeń dopytuje konsultanta o dodatkowe informacje do uzupełnienia Karty ucznia, np. o możliwości zatrudnienia, awansu, wykształcenie konieczne na danym stanowisku itp.

Zakończenie Dnia przedsiębiorczości w firmie.