Komitet Honorowy

Małgorzata Sobkowicz

Prezes Zarządu
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

prof. dr hab. Marian Gorynia

Prezes Zarządu
Krajowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne