Komitet Honorowy

Małgorzata Sobkowicz

Prezes Zarządu
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Krzysztof Pietraszkiewicz

Przewodniczący Komitetu Honorowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024
Były Prezes Związku Banków Polskich

prof. dr hab. Marian Gorynia

Prezes Zarządu
Krajowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne