Komitet Honorowy

Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Małgorzata Sobkowicz
Prezes Zarządu
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości