Komitet Honorowy

Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Iwona Michałek
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Małgorzata Sobkowicz
Prezes Zarządu
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości