Komitet Honorowy

Skład Komitetu Honorowego Dnia przedsiębiorczości:

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Ewa Tomaszewska
Poseł na Sejm RP

Zbigniew Modrzewski
Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości