Zadania konsultanta

  1. Zapoznanie dyrektora/prezesa z celami i warunkami włączenia się firmy bądź instytucji w Dzień przedsiębiorczości. Do pobrania Ulotka informacyjna.
  2. Zgłoszenie firmy bądź instytucji do udziału w programie poprzez rejestrację na platformie internetowej lub nawiązanie kontaktu ze szkołą uczestniczącą w programie.
  3. Zgłoszenie oferty stanowisk dla uczniów.
  4. Opieka nad uczniem podczas jego kilkugodzinnego pobytu w firmie bądź instytucji w Dniu przedsiębiorczości.
  5. Pomoc w wypełnieniu Karty ucznia przez uczestnika programu.
  6. Wspólne z uczniami podsumowanie programu.