E-wizyta

E-wizyta w firmie bądź instytucji

Przygotowanie e-wizyty

 1. Odpowiedz pozytywnie na prośbę ucznia bądź nauczyciela-szkolnego koordynatora dotyczącą możliwości przeprowadzenia e-wizyty w Twojej firmie lub instytucji w celu realizacji projektu Dzień przedsiębiorczości online.
 2. Ustal dogodny dla obu stron termin e-wizyty i przewidywany czas jej trwania – ok. 1 godziny.
 3. Określ swoje oczekiwania w stosunku do uczniów, którzy chcą zapoznać się ze specyfiką wykonywanego przez Ciebie zawodu oraz pracą na konkretnym stanowisku w firmie bądź instytucji.
 4. Przygotuj krótki filmik lub prezentację, która zapewni atrakcyjną wirtualną wycieczkę po Twojej firmie bądź instytucji.

Proponowany przebieg e-wizyty

 1. Zapytaj ucznia o motywy wyboru przez niego danego zawodu.
 2. Opowiedz o swojej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.
 3. Zapoznaj ucznia z:
  - działalnością Twojej firmy bądź instytucji,
  - Twoim stanowiskiem pracy (np.: z wyposażeniem stanowiska, godzinami pracy, oczekiwaną dyspozycyjnością, formą organizacji pracy),
  - zakresem obowiązków,
  - zadaniami na dany dzień,
  - możliwościami awansu,
  - wymaganym wykształceniem potrzebnym na Twoim stanowisku pracy,
  - przydatnymi umiejętnościami do wykonywania Twojego zawodu,
  - perspektywami zatrudnienia w Twoim zawodzie (w tej firmie bądź instytucji oraz w najbliższym rejonie),
  - zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej firmie bądź instytucji.
 4. Odpowiedz na inne interesujące ucznia pytania związane z Twoją firmą bądź instytucją lub wykonywanym przez Ciebie zawodzie oraz stanowiskiem pracy.

Kwestie techniczne

E-wizytę można zorganizować za pośrednictwem dowolnego narzędzia, w zależności od preferencji ucznia i wolontariusza. Obecnie wiele tych narzędzi jest dostępnych w rozszerzonych wersjach bezpłatnie:

 • Zoom – założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań do 1,5 godz. ze 100 uczestnikami.
 • GoToMeeting – założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań do 40 min. z 3 użytkownikami.
 • Google Hangouts - założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań.
 • Cisco Webex - założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań bez ograniczeń czasowych ze 100 użytkownikami,
 • Microsoft Teams.

Każde z tych narzędzi w bezpłatnej wersji posiada:

 • połączenie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji pobieranej na pulpit komputera/na telefon,
 • możliwość połączenia się za pośrednictwem kamery i systemu audio komputera,
 • udostępnianie swojego ekranu/widoku wybranej aplikacji uczestnikom spotkania,
 • prowadzenia rozmowy przez chat.

Strony internetowe za pośrednictwem, których możecie skorzystać z w/w narzędzi: