O programie

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

День підприємництва сприяє прийняттю молодими людьми зважених рішень при плануванні свого майбутнього освітнього та професійного шляху.

Завдяки участі у програмі учні та студенти мають можливість:

  •     здійснити одноденний візит на обране робоче місце для перевірки освітніх планів;
  •     перевірити свої уявлення про омріяну професію;
  •     отримати інформацію про свою освіту, навички або схильності, необхідні для виконання певної професії;
  •     відчути зв'язок між освітою та кар'єрою;
  •     дізнатися про організацію та управління компанією.