Zadania szkolnego koordynatora Dnia przedsiębiorczości

  1. Zapoznanie dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z celami i warunkami włączenia się szkoły w Dzień przedsiębiorczości. Do pobrania Prezentacja o programie.
  2. Przygotowanie uczniów wspólnie ze szkolnymi koordynatorami do udziału w Dniu przedsiębiorczości. Przepis na wprowadzające zajęcia z wychowawcą jest do pobrania po zalogowaniu w zakładce Materiały do programu. 
  3. Zapoznanie rodziców, we współpracy z wychowawcami klas, z założeniami Dnia przedsiębiorczości.
  4. Zgłoszenie na stronie www.junior.org.pl firm i konsultantów, którzy złożyli Kartę zgłoszenia konsultanta - opiekuna ucznia w szkole. 
  5. Wyszukiwanie przedsiębiorstw i instytucji na stronie programu, które zgłosiły swój udział i wskazały proponowane miejsca pracy dla zainteresowanych uczniów.
  6. Dobór, wspólnie wspólnie ze szkolnymi koordynatorami, stanowisk pracy w poszczególnych firmach bądź instytucjach dla uczniów zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami. Do pobrania Druk zgłoszenia klas do udziału w programie. Przepis na zajęcia poprzedzające Dzień przedsiębiorczości jest do pobrania po zalogowaniu w zakładce Materiały do programu.
  7. Realizacja Dnia przedsiębiorczości.
  8. Omówienie przebiegu Dnia przedsiębiorczości z uczestnikami. Pomoc uczniom w zanalizowaniu doświadczeń wyniesionych z udziału w Dniu przedsiębiorczości dla budowania ich ścieżki edukacyjnej. Przepis na zajęcia podsumowujące Dzień przedsiębiorczości jest do pobrania po zalogowaniu w zakładce Materiały do programu.
  9. Przygotowanie podziękowań dla konsultantów wspólnie z młodzieżą i przekazanie do firm.