Działania szkoły w programie

W Dniu przedsiębiorczości może wziąć udział każda szkoła ponadpodstawowa. Program może być realizowany na poziomie wszystkich klas. Nie ma także limitu dotyczącego ilości uczniów mogących wziąć udział w programie: mogą to być wszyscy uczniowie szkoły, klasa, a nawet grupa zainteresowanych uczniów.

Kolejne kroki organizacji Dnia przedsiębiorczości w szkole:

 1. Uzyskanie zgody dyrektora szkoły na realizację programu.
 2. Powołanie szkolnego koordynatora Dnia przedsiębiorczości.
 3. Zapoznanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z założeniami i przebiegiem Dnia przedsiębiorczości w celu pozyskania jak największego grona sprzymierzeńców. Warto do tego celu wykorzystać prezentację.
 4. Zgłoszenie szkoły na stronie programu, po którym szkoła otrzymuje:
 •  dostęp do materiałów edukacyjnych,
 •  dostęp do oferty firm, które same zgłosiły się do programu,
 •  możliwość zgłaszania firm związanych ze szkołą,
 •  pakiet materiałów (Karty ucznia, Informatory dla wolontariuszy, plakaty).
 1. Zapoznanie rodziców z ideą programu, warunkami organizacji oraz sposobem pozyskiwania firm i instytucji do udziału w programie.
 2. Zebranie Kart zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie (dotyczy uczniów niepełnoletnich).
 3. Przeprowadzenie lekcji wprowadzającej.
 4. Pozyskiwanie firm bądź instytucji z najbliższej okolicy do współpracy w realizacji programu.
 5. Zgłaszanie firm i instytucji na stronie programu bądź rezerwacja stanowisk z oferty firm i instytucji.

Rezerwacja danego stanowiska zgłoszonego w ofercie firmy na platformie programu jest aktualna przez tydzień. W tym czasie należy skontaktować się ze wskazanym przez firmę przedstawicielem, uzyskać pisemne potwierdzenie przyjęcia ucznia na Karcie zgłoszenia konsultanta – opiekuna ucznia i przesłać je do Fundacji na adres mailowy: urszula.leonarska@junior.org.pl. Wówczas rezerwacja zostanie zaakceptowana. Jeżeli szkoła nie potwierdzi, ani nie odwoła rezerwacji w okresie 7 dni, to zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu szkoły do oferty firm na tydzień.

 1. Zebranie od uczniów Kart zgłoszenia konsultanta – opiekuna ucznia z potwierdzeniem o przyjęciu na konkretne stanowiska w firmach bądź instytucjach. Karty przechowywane są w dokumentacji szkolnego koordynatora.
 2. Przeprowadzenie podsumowującej godziny wychowawczej.
 3. Przygotowanie i wręczenie firmom bądź instytucjom podziękowań za udział w programie.