Szkoły

lubelskie

nazwa miejscowość liczba uczniów
II Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Radzyniu Podlaskim Radzyń Podlaski 0
Technikum nr 1 w Puławach Puławy 0
Technikum w Hrubieszowie Hrubieszów 39
Technikum w ZSP w Radzyniu Podlaskim Radzyń Podlaski 13
Zespół Szkól Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie Chełm 61