Szkoły

podlaskie

nazwa miejscowość liczba uczniów
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku Białystok 0
Branżowa Szkoła I stopnia w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski 0
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie Kolno 15
II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski 0
IX Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok 0
Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku Białystok 0
Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Białymstoku Białystok 0
Technikum nr 1 w Augustowie Augustów 0
Technikum nr 1 w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski 0
Technikum Zawodowe Nr 1 w Białymstoku Białystok 0
VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok 9
VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok 0
XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok 0
Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku Białystok 0