Szkoły

warmińsko-mazurskie

nazwa miejscowość liczba uczniów
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych Liceum Ogólnokształcące w Fijewie Lubawa 0
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Fijewie Szkoła Branżowa Lubawa 0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Ełku Ełk 100
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSG w Elblągu Elbląg 0
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku Olsztynek 5
I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu Pisz 0
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Giżycko 0
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku Giżycko 23
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu Pisz 0
Liceum Ogólnokształcące im. bp. Jana Chrapka w Rybnie Rybno 0
LIceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach Bartoszyce 0
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1im. Stanisława Staszica w Szczytnie Szczytno 0
Technikum Gastronomiczne w Elblągu Elbląg 0
Technikum Hotelarskie w Elblągu Elbląg 0
Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne Nr 1 w Olsztynku Olsztynek 0
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Lidzbark Warmiński 543
Technikum nr 3 w Giżycku Giżycko 20
Technikum nr 4 w Ełku Ełk 404
Technikum nr 8 w Olsztynie Olsztyn 14
Technikum w Elblągu Elbląg 0
Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Szczytno 0
VII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie Olsztyn 4
Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Elbląg 53
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Szczytno 0
Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Szczytno 60
Zespół Szkół nr 5 w Ełku Ełk 0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie Olsztyn 13
Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie Ostróda 15
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie Działdowo 79