Szkoły

małopolskie

nazwa miejscowość liczba uczniów
Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach Ciężkowice 0
Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. KEN w Oświęcimiu Oświęcim 0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie Kraków 0
Technikum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach Ciężkowice 0
Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie Żabno 0
X Liceum Ogólnokształcące Im. Komisji Edukacji Narodowe w Krakowie Kraków 59
X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Kraków 0
XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Kraków 0
XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Kraków 0
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Jordanów 0
Zespół Szkół nr 1 w Miechowie Miechów 13